menu

Hobaho Direct Digitaal

Hobaho Direct Digitaal (HDD)

 

Per 1 juni 2021 kunnen kwekers (verkopers) die beschikken over een Verkopersmodule bij Hobaho Direct Digitaal (HDD) gedurende 7 dagen per week aanbod zelf ingeven en direct onder de aandacht brengen van een brede groep kopers.

Hoe werkt HDD?

Dagelijkse gaat er om 15.00 uur een digitale catalogus uit naar kopers. Kopers die geregistreerd staan als cliënt en beschikken over een Hobaho Kopersmodule kunnen continue bieden. Bij volledige matching van Aanbod en Vraag is er een transactie met een bevestigende overeenkomst. Bij onvolledige matching is er contact met de Matchingsmeester en volgt de bevestigende overeenkomst direct volgend.  Echter op vrijdag na 16.00 uur volgt de overeenkomst niet eerder dan op de eerste werkdag volgend. De modules zijn toegankelijk via een jaarabonnement van € 50 per onderneming.

Het aanbod wordt anoniem geplaatst en verkoper bepaalt het minimum aantal per bod. De HDD Matchingsmeester legt alleen contact met kweker en koper indien een prijsmatch niet volledig is. Het aanbod wordt geleverd door Verkoper en zowel termijn - als daghandel transacties zijn mogelijk.

Verkopersaanbod is bindend voor 3 x 24 uur na plaatsing. Daarna bepaalt de Matchingsmeester in overleg met Verkoper een aanpassing in het aanbod of de verwijdering van het aanbod. Aanbod op HDD blijft daarmede actueel.

De Dienstverlening

Alle transacties verlopen conform het Hobaho Reglement (november 2019) en een Hobaho bemiddelingsovereenkomst. Toegang tot Hobaho Online is mogelijk, de omslagregeling is van toepassing op de betaaldata en geschillen worden als gebruikelijk afgewikkeld.

U kunt aanbod inbrengen wanneer u dat maar wilt tegen standaard condities en door u zelf bepaalde prijzen. Het aanbod bereikt een breed koperpubliek dat dagelijks eenvoudig toegang heeft en direct transacties kan maken. Er is geen voorkeurkeuze mogelijk voor een koper noch voor een verkoper.

Tarieven zonder ondersteuning intermediair

Hobaho speelt hiermede in op de behoefte van kwekers om meer eigen verantwoordelijkheid te willen nemen in de verkoop van hun aanbod en de dynamiek van de handel zelf te willen ervaren. De koper is verzekerd van levering conform het Hobaho Reglement. De tariefstelling voor deze dienst die zonder enige vorm van tussenkomst van onze intermediairs tot stand komt, is 1,5% voor de verkoper en 1,5% voor de koper. De ondersteuning door intermediairs is hierop dus niet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Matchingsmeester van HDD, Ronald van Gijlswijk, rvangijlswijk@hobaho.nl, Tel: 06 53 84 51 33