menu

Onroerend goed

Onroerend goed

Wij hebben regelmatig bedrijfspanden, land en bedrijfswoningen in aanbod. Door ons grote netwerk in de agrarische markt kunnen wij partijen met elkaar verbinden.

Vraag 

  1. Agrarisch(bollen) land gelegen in de duin-/bollenstreek
  2. Kas voor bloemproductie in de duin-/bollenstreek en in de regio's West Friesland en Kennemerland
  3. Agrarisch(bollen) land gelegen in Noordelijk Zandgebied
  4. Agrarisch land gelegen in Noord-Holland (in agrarische regio’s)

 

Bent u op zoek naar een bedrijfspand, grond, celruimte of kasruimte?

Neem dan contact op met Menno Huting. Email: mhuting@hobaho.nl  Mobiel: 06 11 90 65 66