menu

Trait & Technology

Trait & Technology

Met moederbedrijf Dümmen Orange heeft Hobaho de kennis, slagkracht én financiële en technische middelen om stevig in te zetten op onderzoek. We maken in onze Trait & Technology toepassing gebruik van onderzoeksresultaten. Voor de tulp hebben we een database aangelegd met zoveel mogelijk eigenschappen die we op objectieve wijze hebben vastgesteld. Naast alle teelt en broei eigenschappen bepalen we ook resistenties en toleranties voor ziekten in het fytopathologisch onderzoek. Met algoritmen kunnen we de beste combinaties van kruisingsouders bepalen. De database kan samen met de resultaten van de sequentie van het tulpengenoom ook worden gebruikt om merkers voor belangrijke eigenschappen te ontwikkelen. Met behulp van merkers kunnen we uit de nakomelingen van de kruisingen in een vroeg stadium de beste zaailingen selecteren. De onderzoeksmethoden zetten we ook in voor onze andere bolgewassen.