menu

Samenwerking

Samenwerking

Samen met onderzoeksinstellingen en leveranciers ontwikkelen we methodes om het veredelingsproces te versnellen. Dit is vooral noodzakelijk om de ontwikkelingen bij te kunnen houden. Consumenten trends veranderen, teelt mogelijkheden, broei methodes en vooral ook plantenziektes. Om de veranderingen met nieuwe rassen op te volgen, versnellen we het veredelingsproces door de zaad tot zaad cyclus te verkorten en de vermeerderingsfactor te verhogen met weefselkweek methoden.

Daarnaast onderzoeken we samen met ondernemers in de bollenteelt en onderzoeksinstellingen, methoden om de bollenteelt gezond en duurzaam te maken.