menu

Disclaimer

Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot producten en diensten van Hobaho B.V. Bedoelde informatie is zo correct, volledig en actueel mogelijk. Echter kan hiervoor geen garantie worden geboden. De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld zonder impliciete of expliciete garantie met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een specifiek doel.
Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Hobaho B.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren.
Hobaho B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op via de website ter beschikking gestelde informatie.