menu

Registratie formulier coronaschade online

Registratie formulier coronaschade online
Graag geven wij onze relaties een update over de huidige stand van zaken in verband met de corona crisis en de meest gestelde vragen..

Uw vragen t.a.v. schademeldingen, uw financiële situatie en uw continuïteit

De coronacrisis treft de sierteelt hard. Om de impact van de coronacrisis te beperken, tuigden tuinbouworganisaties de afgelopen dagen een gezamenlijke crisisorganisatie op. Tuinbouworganisaties werken ieder hard aan oplossingen voor knelpunten bij ondernemers in hun eigen deelsector. Samen pakken ze collectieve knelpunten op. Hiervoor brengt Greenport Nederland kennis en netwerk bijeen om de gezamenlijke aanpak te coördineren en faciliteren. Voor het registreren van de coronaschade is nu een uniform registratieformulier beschikbaar. Klik op deze link:

https://www.greenports-nederland.nl/nl/informatie-ivm-corona

Het is opgesteld door de Taskforce Financiën van de tuinbouwcrisisorganisatie. Het formulier is zowel voor ondernemers in de teelt als voor de handel. Brancheorganisaties zoals KAVB en Anthos, zeer nauw betrokken bij het opstellen van het formulier, mailen het ook direct naar hun leden.
Voor de goede orde willen wij u er op attenderen dat dit formulier u geen garantie geeft dat de schade daadwerkelijk wordt vergoed. Ook is er nog geen duidelijkheid of er daadwerkelijk een noodfonds gaat komen. Een verzoek daartoe is door alle organisaties in de tuinbouwsector bij het ministerie van LNV ingediend. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de instelling van een fonds, kan er dus ook nog niets zinnigs worden gezegd over de schade die daaruit in de toekomst wordt vergoed.

Zoals u inmiddels vast heeft vernomen heeft de overheid ook de NOW (Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) toegezegd. Deze vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Ook is de uitstel van betaling van belasting toegezegd.

Voor uw financiële situatie en de continuïteit van uw activiteiten adviseren wij u nu reeds contact te leggen met uw bank en/of financieel adviseur.

Uw vragen over de betaaldata
Kopers dienen indien zij voorzien niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen daarvan melding te maken bij Financieel Relatiebeheer, Ronny Alferink – 0252-434 802 of 06-8302 9842.
Voor wat betreft uitbetalingen op de toekomstige betaaldata is het nu nog te vroeg daar concreet iets over te melden.

Gezien de huidige ontwikkelingen kunnen kopers tegen problemen aanlopen en zullen wij de risicoprofielen steeds actualiseren

Uw vragen over huidige koopovereenkomsten
T.a.v vragen over bestaande koopovereenkomsten, wijzigingen en/of het annuleringen, neemt u contact op met uw intermediair die u waar mogelijk kan antwoorden of direct met directie en management..

Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met:
Theo van Dijk – medewerker geschillen 06-51011583
Ronny Alferink – medewerker financieel relatiebeheer 06-83029842
Sam van Egmond – Directeur Bemiddeling 06-30188014

Voor het annuleren of wijzigen van koopovereenkomsten verwijzen wij naar het Reglement van Hobaho en het Handelsreglement.

Misschien ook interessant