menu

Geen verlenging maatregelen

Geen verlenging maatregelen
Gisteren heeft een bespreking plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het Crisisteam Tuinbouw, waaronder Anthos, en de Directeur Generaal van het ministerie van LNV, Mevrouw Sonnema, over een verlenging van de compensatieregeling voor de sierteelt.

In het gesprek met mevrouw Sonnema heeft Anthos aan de hand van nauwgezette berekeningen nog eens duidelijk gemaakt dat een aantal handelsbedrijven in de bloembollensector geconfronteerd wordt met grote corona-gerelateerde schade, die op kan lopen tot plm. 25 mln. euro. Ook het bedrijfsleven in enkele andere tuinbouwsectoren ondervindt nog steeds schade als gevolg van de uitbraak van het virus en ook daarvoor werd om compensatie verzocht.

De ingebrachte argumenten vonden geen weerklank. Daarmee is duidelijk geworden dat de overheid met steun van de politiek geen nieuwe of aanvullende regelingen zal aanbieden waaruit corona gerelateerde schade aan het bedrijfsleven in de tuinbouw zal worden vergoed.

 

Misschien ook interessant

22 april

Groene veiling Purple Prince bij Kortstra-Kwant

25 maart

Donderdag 28 maart laatste veildag zomerbloeiers