menu

Coronaprotocol versie 2

Coronaprotocol versie 2
Premier Rutte heeft per 1 juli 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd.

Met betrekking tot vervoer is een enorme versoepeling. Als het gaat om de nieuwe maatregelen geldt per 1 juli: in de auto (en ander privévervoer) wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Momenteel staat de vraag uit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken of het samen reizen naar het werk valt onder privévervoer of overig vervoer. Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) van A naar B geldt namelijk: reserveer vooraf, doe een gezondheidscheck en dragen een mondkapje.
Voorzichtigheid blijft geboden, corona is nog niet weg. Gebruik altijd je gezond verstand

Download hier de versie 2.

NOW 2.0
NOW 2.0 biedt ondernemers wederom een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel aan. Dit keer voor de salariskosten over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
Werkgevers die al eerder de NOW 1 aanvraag hebben gedaan, kunnen ook NOW 2 subsidie aanvragen. Ook werkgevers die nog geen NOW-subsidie hebben aangevraagd kunnen gebruik maken van de NOW 2. Ook seizoensbedrijven kunnen, mits voldaan aan de voorwaarden, gebruik maken van de NOW-subsidie. De regeling is op een aantal punten gewijzigd en anders dan de NOW 1. De looptijd is met 1 maand verlengd tot 4 maanden. De referentieloonsom, waarop de subsidie wordt gebaseerd, is nu maart 2020. Ook is de toeslag voor werkgeverskosten op de loonkosten verhoogd van 30% naar 40%. Voor werkgevers, die ondanks een subsidietoezegging toch werknemers om bedrijfseconomische redenen moeten ontslaan, gelden speciale voorwaarden. Ook geldt er een inspanningsverplichting om werknemers te scholen.
 

Misschien ook interessant

20 juni

Start bloembollenveiling op donderdag 7 juli