menu

Coronaprotocol

Coronaprotocol
Deze week een update over de huidige ontwikkelingen in het kader van Corona.

Coronaprotocol
Het land blijft nog de komende drie weken in de intelligente lock down. Met kleine stappen worden bepaalde maatregelen versoepeld. Alle betrokken organisaties in de tuinbouw hebben een Coronaprotocol opgesteld waarin richtlijnen staan voor werkgevers en werknemers om veilig te kunnen werken, wonen en reizen. Deze richtlijnen zijn opgesteld op veler verzoek, omdat het ons allemaal duidelijk wordt dat de1,5 meter samenleving geen eendagsvlieg is, en wij onze organisaties moeten aanpassen om een veilige plek te creëren.

Download het protocol hier.

Noodfonds
Op dit moment wordt door de samenwerkende organisaties hard gewerkt aan de uitwerking van een regeling voor de extra steunmaatregelen die vorige week door het kabinet zijn toegezegd aan de sierteelt. Het crisisteam tuinbouw, waarvan Jaap Bond de voorzitter is, fungeert als klankbord voor het ministerie bij de uitwerking. Inmiddels is duidelijk dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze regeling uit zal gaan voeren.

Misschien ook interessant

6 juni

Introductie nieuwe soort - Butterfly Lily