menu

Geen verlenging maatregelen

Geen verlenging maatregelen
Gisteren heeft een bespreking plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het Crisisteam Tuinbouw, waaronder Anthos, en de Directeur Generaal van het ministerie van LNV, Mevrouw Sonnema, over een verlenging van de compensatieregeling voor de sierteelt.

In het gesprek met mevrouw Sonnema heeft Anthos aan de hand van nauwgezette berekeningen nog eens duidelijk gemaakt dat een aantal handelsbedrijven in de bloembollensector geconfronteerd wordt met grote corona-gerelateerde schade, die op kan lopen tot plm. 25 mln. euro. Ook het bedrijfsleven in enkele andere tuinbouwsectoren ondervindt nog steeds schade als gevolg van de uitbraak van het virus en ook daarvoor werd om compensatie verzocht.

De ingebrachte argumenten vonden geen weerklank. Daarmee is duidelijk geworden dat de overheid met steun van de politiek geen nieuwe of aanvullende regelingen zal aanbieden waaruit corona gerelateerde schade aan het bedrijfsleven in de tuinbouw zal worden vergoed.

 

Maybe also interesting

23 februari

Marktbroeishow Hobaho tijdens de Flowerbulb Businessdays

8 maart

Bollenacademie: Nieuwe editie broeierijboek Tulp beschikbaar