Innovatie speerpunt bij Hobaho na overname

Innovatie speerpunt bij Hobaho na overname

Datum: 04 september 2017

De klant merkt er op dit moment nog relatief weinig van, maar organisatorisch is er best veel veranderd bij Hobaho sinds de overname door Dümmen Orange een jaar geleden. Met name bij het Testcentrum voor Siergewassen. De lijnen voor de lange termijn zijn uitgezet, waarbij veredeling een belangrijk speerpunt is.

De basis van Hobaho – het bij elkaar brengen van vraag en aanbod – is en blijft hetzelfde, en toch is er ook het nodige veranderd. Op 13 september 2016 nam Dümmen Orange de Hobaho-aandelen over van Royal FloraHolland. Een jaar na dato hebben de meeste veranderingen plaatsgevonden bij het Testcentrum voor Siergewassen, constateert Hobaho-directeur Foeke Gardenier. “En dat is logisch, want dit is één van de speerpunten van ons moederbedrijf.”
Dümmen Orange streeft naar 20 procent marktaandeel in het uitgangsmateriaal voor de professionele bloemen- en plantenteelt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zes productgroepen. Naast snijbloemen, potplanten, perkgoed, vaste planten en tropische planten zijn dat bloembollen. Met de overname van Hobaho, en recentelijk drie vooraanstaande Calla bedrijven, is hier een belangrijke stap in gezet.

Research
Een belangrijk onderdeel van de strategie van Dümmen Orange is sturen op veredeling. Waar moeten producten aan voldoen om uiteindelijk het beoogde marktaandeel te verkrijgen? Gardenier: “Binnen het Testcentrum zetten we stevig in op research met een focus op het verkorten van de marktintroductie en resistentieveredeling. Vooral in het geval van tulp is dit een lang traject. Dümmen Orange is een samenwerking gestart met Generade en Baseclear om het DNA van de tulp te ontrafelen. Binnen het Testcentrum is dit doel omarmd en daar gebeurt best wel wat.” Inmiddels is een nieuwe veredelaar aangetrokken, evenals een nieuwe director breeding.

Hele keten
Retailmanagement is eveneens een belangrijke pijler in de strategie van Dümmen Orange. Doel is uiteindelijk om een compleet scala aan onderscheidende en vooral gewenste producten te kunnen aanbieden en zo een serieuze gesprekspartner voor de retail te zijn. “Bloembollen en bolbloemen horen daar ook bij”, vertelt Gardenier. “De vraag die vervolgens ontstaat, trekt door de hele keten heen.”
De Hobaho-directeur benadrukt dat het niet de bedoeling is om op de stoel van de kweker en exporteur te gaan zitten. “Het doel is puur informeren en vraag creëren. Vervolgens moeten we wel zorgen dat er ook voldoende aanbod is. Ik zie in dat licht op termijn ook een kans voor kwekersverenigingen weggelegd (zie kader).” Bovendien blijft de dienst bemiddeling volgens Gardenier nodig. “De handel in bloembollen is zo specifiek, dat vraagt om kennis.” Ook de dienst Veilen blijft volgens Gardenier passend bij Hobaho. Zolang de materialen- en bollenveilingen voorzien in een behoefte bij klanten, wordt deze dienst gecontinueerd.

Samen met partners
Bij andere afdelingen binnen Hobaho is de samenwerking met de moederorganisatie reeds in gang gezet. Dit betreft R&D, P&O, IT, Marketing, Finance en Legal (juridisch). Er worden crossverbanden gelegd en kennis wordt uitgewisseld. “Daarbij stuiten we soms op cultuurverschillen”, geeft Gardenier toe. “Maar dat betekent niet dat de belangen anders zijn. Al met al hebben we een bijzonder enerverend jaar achter de rug. De lijnen zijn uitgezet en het proces van verandering waar we in zitten, begint te wennen. We werken hard aan de ambities ten aanzien van research en breeding en doen dat in goede samenwerking met onze partners zoals United Calla, Remarkable en Markglory.”


Nieuwe werkwijze kwekersverenigingen
Voor Hobaho was het afgelopen jaar ook enerverend ten aanzien van de kleine twintig kwekersverenigingen die bij Hobaho zijn ondergebracht. Al ten tijde van de overname door Dümmen Orange werd duidelijk dat de werkwijze van kwekersverenigingen mededingingsrisico’s met zich meebracht.
Hobaho heeft alle mogelijkheden onderzocht om te waarborgen dat de werkwijze van kwekersverenigingen nu en in de toekomst voldoet aan mededingingswetgeving.

Kwekers bepalen zelf prijs
Het uitgangspunt is dat kwekers zelf bepalen tegen welke prijs zij hun product aanbieden en verkopen. Hobaho-directeur Foeke Gardenier: “De transactie komt tot stand tussen het lid van de kwekersvereniging en de koper. Uiteraard met het deskundige advies en de ondersteuning van onze bemiddelaars”. “De huidige werkwijze die Hobaho voorstaat – waarbij de aangesloten kwekers nog steeds met elkaar samenwerken op het gebied van promotie, onderzoek en kwaliteit – past het beste binnen onze sector en blijft onveranderd”.
In de vernieuwde werkwijze is overigens een gezamenlijke verkoop binnen een poule nog steeds mogelijk. “Tijdens gesprekken met leden van kwekersverenigingen kwam echter naar voren dat kwekers die naar hun mening een betere kwaliteit bollen telen, ook een prijs willen ontvangen die bij die kwaliteit past.” Er is om die reden in een aantal gevallen gekozen voor continuering van de samenwerking zonder een poule.
Als gezegd is de werkwijze voor de Hobaho-kwekersverenigingen reeds, met ingang van het huidige oogstseizoen, geïmplementeerd. “Daarmee zijn wij en onze kwekersverenigingen klaar voor de toekomst”, aldus Gardenier.Tekst: Jeannet Pennings, Bloembollenvisie
Foto: Rene Faas

facebook Deel op Facebook
twitter Plaats op Twitter
email Stuur link naar een vriend
printer Print deze pagina
‹ Terug naar overzicht
Intermediair
Werk 0252 43 47 49
Mobiel 06 51 38 97 39
Fax 0252 43 46 49
E-mail