Zuurgeschillen

Bij een zuurreclame kan de koper een gehele partij weigeren indien bij ontvangst het aantastingpercentage meer dan 2% bedraagt. De termijn waarbinnen dit behoort te gebeuren is 4 werkdagen nadat de partij ontvangen is. 

Na deze termijn geldt volgens het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel dat de koper voor gedeeltelijke weigering van het partij kan reclameren tot  1 oktober van het oogstjaar. Op de koopovereenkomsten vindt men tegenwoordig veelal aanvullende afspraken tussen partijen betreffende de termijn voor zuur.

Voor verder advies omtrent het uitbrengen van zuurreclames kunt u contact opnemen met Theo van Dijk (e-mail: tvandijk@hobaho.nl).

Klik hier om naar het zuurformulier te gaan