Hoe maak ik reclame?

Bij het maken van reclame moet de koper dit binnen de reclametermijn (zie Handelsreglement voor de Bloembollenhandel) melden aan de verkoper. De redenen van de reclame moeten zo nauwkeurig mogelijk worden vermeld. Voor reclames waarvoor eenzelfde termijn geldt, moet de koper deze tegelijkertijd aan de verkoper mededelen. 

Voor verder advies omtrent het uitbrengen van reclames kunt u contact opnemen met Theo van Dijk (e-mail: tvandijk@hobaho.nl).